Jak dojechać?

Gości niezmotoryzowanych odbieramy z dworców PKP lub PKS w Suwałkach.